PDA

View Full Version : Igpay Atlinay


TSH
03-07-2004, 11:36 PM
Okémonpey isay eatgrey ootay ayplay.

Alakazam6845
03-10-2004, 12:36 AM
Ittoday. (Ditto!) :biggrin: Owhay oday ouyay oday "I"? (How do you do "I"? Am I even doing this correctly???)

LolJolteonMaster
03-10-2004, 10:13 PM
Ettypray uchmay! Inallyfay! Iway Ancay alktay niway ibberishgay! Orway ateverwhay igpay atinlay isway!

Agent Orange
03-11-2004, 12:17 AM
of-ay ourscay i-ay do-ay!

its-ay asyeay!

histay is-ay unfay! :wink:

LolJolteonMaster
03-12-2004, 05:28 PM
I'mway ungreyhay

Agent Orange
03-13-2004, 09:04 PM
me-ay ootay!

oodfay! oodfay! oodfay!

iday nyoneaay eesay esterdaysyays okemonpay pisodeeay?

I-ay idn'tday...oobay-oohay... :cry:

my-ay avfay pisodeeay asway "Ocushay Okemonpay"

hatsway oursyay?

Saya
03-26-2004, 12:29 PM
i'may alsoay ungryhay! it'say eakfastbray imetay!

Agent Orange
03-26-2004, 08:12 PM
OLL-ay.


os-ay hatsw-ay oury-ay avfa-ay pisodee-ay fo-ay okemonpay?

Saya
03-26-2004, 09:28 PM
Inemay isay "olyhay atrimonymay". it'say ay oodgay eamtay ocketray oneay. Iay ovelay eamtay ocketray!

Jack of Clovers
03-26-2004, 09:33 PM
you guys are crazy. :eh:

*Votes NO*
:razz:

~Jack~

Agent Orange
03-27-2004, 02:53 PM
*eatsb-ay elfs-ay no-ay eadh-ay*


"esy-ay ew-ay rea-ay razyc-ay!"

Saya
03-27-2004, 07:18 PM
iay ouldshay ebay ockedlay inay ay osetclay ecausebay iay amay azycray! uhahahahahahahahamay! :neutral:

Agent Orange
03-28-2004, 01:21 AM
*ocksl-ay Ayas-ay ni-ay a-ay losetc-ay*


"iggleg-ay"

groudon60
05-29-2004, 05:27 PM
Esyay, Iway eakspay igpay atinlay.

Agent Orange
06-02-2004, 11:35 PM
Hastay rettypay oolcay. Elcomeway otay ehtay hatcay Roudon60gay

LolJolteonMaster
06-03-2004, 05:35 AM
I-way ove-lay ou-yay! Ug-hay e-may!

Agent Orange
06-04-2004, 10:29 PM
*Ugsay*

oloay, Iay opehay oure Nnieay! :crackup:

Ustjay Iddingay.

*Ugshay*

LolJolteonMaster
06-05-2004, 12:26 AM
Ark-day ikachu-pay s-iay ool-cay!

Agent Orange
06-05-2004, 12:48 AM
Osay siay Olojolteonmasterlay! Eryvay Oolcay. :clap:

LolJolteonMaster
06-05-2004, 01:29 AM
I-way ike-lay ie-pay!

Agent Orange
06-05-2004, 01:32 AM
Emay, Iay ikelay aay oogay Ootray Eerbay!

LolJolteonMaster
06-05-2004, 05:37 PM
Miway peakingsay igpay atinlay! Hy-way!

Bashaamo
06-06-2004, 04:53 AM
you guys are crazy. :eh:

*Votes NO*
:razz:

~Jack~

I agree. Or should I say ooooagree oyaotoi ydshdagdg sdg sdfg sdflghsdllgsdf eishdflsdnflh sdfhdsflhlsd sdlfhdslfhds ldhfdsnlfhds dlshfsdngn dslhfdsflnasd hspdglhsdln dsghsdlgnlsdfhlglnsdb!

LolJolteonMaster
06-06-2004, 02:48 PM
Ey-hay! I-way now-kay! E-way an-cay ell-yay t-aay ash-bay nd-aay e-hay on't-way now-kay hat-way e-way re-aay aying-say!

Agent Orange
06-06-2004, 03:35 PM
Ey-hay Ash-bay!

An-Cay ou-ya eadray histay?Iss-kay y-may ss-ay!

Ah-hay!

LolJolteonMaster
06-06-2004, 06:44 PM
Ash-bay, o-gay way-aay! Ome-cay gain-aay o-nay ther-oay ay-day!

Agent Orange
06-14-2004, 03:02 PM
Ewnay opictay?

Eway eednay a ewnay opictay!

LolJolteonMaster
06-14-2004, 03:08 PM
Ike-lay eese-chay auce-say?

Agent Orange
06-14-2004, 03:11 PM
Leaghbay!
Iay atehay heescay! :snooty:

LolJolteonMaster
06-14-2004, 03:30 PM
Ats-cay?

Agent Orange
07-09-2004, 02:04 PM
I-ay may ormay foay aay uppypay ersonp-ay

Lightning
07-13-2004, 03:50 AM
Isthay is-ay unfay. esya, i-ay ooday eakspay igpay atinlay. I-ay onderway owhay invented-ay igpay atinlay. Oesday anyone-ay owknay owhay idday?

Samus Aran
07-15-2004, 10:42 PM
I-ay avehay onay luecay

masaki
07-17-2004, 06:33 AM
Why am I the only one who uses way instead of ay?
(Had trouble taking pig latin speech into text)


I-way avehay onay idea-way atwhay anybody-way is-way alkingtay about-way.
utbay I-way am-way illingway otay istenlay.
I-way avehay an-way idea-way!
*indmay oesgay ankblay*

Techno Treecko
07-17-2004, 07:00 AM
Pig laten is not a foreign language, and this just promotes spam.

*Locked.